fbpx

đăng ký

Đại Biểu Trong Nước*

Đại Biểu Trong Nước* – Đại biểu, bao gồm cả người nước ngoài, đang làm việc cho một tổ chức tại Việt Nam.

đăng ký sớm

VND 5,560,000
 • từ ngày 10/1/2020
 • đến ngày 10/3/2020
 • 5+ đại biểu cùng 1 tổ chức
 • Phí đăng ký 2 ngày hội nghị cho mỗi đại biểu
 • (bao gồm ăn trưa và teabreak)

đăng ký sớm

VND 6,960,000
 • từ ngày 10/1/2020
 • đến ngày 10/3/2020
 • 1-4 đại biểu
 • Phí đăng ký 2 ngày hội nghị cho mỗi đại biểu
 • (bao gồm ăn trưa và teabreak)

đăng ký thông thường

VND 6,560,000
 • từ ngày 11/3/2020
 • đến ngày 31/3/2020
 • 5+ đại biểu cùng 1 tổ chức
 • Phí đăng ký 2 ngày hội nghị cho mỗi đại biểu
 • (bao gồm ăn trưa và teabreak)

đăng ký thông thường

VND 7,960,000
 • từ ngày 11/3/2020
 • đến ngày 31/3/2020
 • 1-4 đại biểu
 • Phí đăng ký 2 ngày hội nghị cho mỗi đại biểu
 • (bao gồm ăn trưa và teabreak)

Đại Biểu Quốc Tế*

Đại Biểu Quốc Tế* – Đại biểu đang không làm việc cho tổ chức nào tại Việt Nam.

đăng ký sớm

VND 7,517,000
 • từ ngày 10/1/2020
 • đến ngày 10/3/2020
 • 5+ đại biểu cùng 1 tổ chức
 • Phí đăng ký 2 ngày hội nghị cho mỗi đại biểu
 • (bao gồm ăn trưa và teabreak)

đăng ký sớm

VND 9,396,000
 • từ ngày 10/1/2020
 • đến ngày 10/3/2020
 • 1-4 đại biểu
 • Phí đăng ký 2 ngày hội nghị cho mỗi đại biểu
 • (bao gồm ăn trưa và teabreak)

đăng ký thông thường

VND 8,352,000
 • từ ngày 11/3/2020
 • đến ngày 31/3/2020
 • 5+ đại biểu cùng tổ chức
 • Phí đăng ký 2 ngày hội nghị cho mỗi đại biểu
 • (bao gồm ăn trưa và teabreak)

đăng ký thông thường

VND 10,440,000
 • từ ngày 11/3/2020
 • đến ngày 31/3/2020
 • 1-4 đại biểu
 • Phí đăng ký 2 ngày hội nghị cho mỗi đại biểu
 • (bao gồm ăn trưa và teabreak)

Nếu việc đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được thư xác nhận qua email. Nếu bạn cần hỗ trợ cho việc đăng ký, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: info@dgmedicalco.com hoặc điện thoại (+84) 906 33 88 15

Nếu bạn đăng ký giúp cho người khác, vui lòng điền thông tin cụ thể của bạn và người sẽ tham dự trên form đăng ký.

Phí đăng ký tham dự cho 2 ngày hội nghị bao gồm các quyền lợi sau:

 • Tham dự các phiên toàn thể hội nghị, lớp masterclass, và buổi gặp gỡ kết nối vào cuối ngày 2.
 • Bữa ăn trưa và tea break sẽ được phục vụ trong suốt 2 ngày diễn ra hội nghị.
 • Việc đăng ký trước cho lớp masterclass là cần thiết vì số lượng chỗ ngồi có hạn.

Điều Khoản Chương Trình

Phí đăng ký

Phí đăng ký bao gồm chi phí tham dự hội nghị, tài liệu, các bữa ăn trưa và teabreak trong suốt 2 ngày diễn ra hội nghị và phí phục vụ. Chúng tôi không xác nhận các trường hợp đăng ký mà không thanh toán phí.

Phòng ở lưu trú
Chi phí phòng khách sạn và di chuyển không bao gồm trong phí đăng ký hội nghị.

Xác nhận tham dự
Thư xác nhân tham dự hội nghị sẽ được gởi đến quý đại biểu qua email, kèm theo ngày xác nhận và hóa đơn thanh toán.